Digitale foto's in mapjes zetten, zonodig beetje bewerken

Owner: Ria Snoek
Category: Foto en video
Price: 15 🗝

Voor de beginner met een digitale camera kan ik helpen (en aanleren) foto's op je PC in mapjes te zetten, zonodig beetje te bewerken enz