bruikleen beamer

Owner: Dik Berkhout
Category: Gebruik van overige goederen
Price: 20 🗝

Gebruik van beamer/ projector voor computer en videopresentaties. Tijdig aanvragen. Prijs per dagdeel